FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita pääprojekti

FORLEAP pääprojekti

Alkamispäivä

01.11.2015

Päättymispäivä

30.06.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Projektissa tehostetaan metsästä tulevien perinteisten raaka-ainevirtojen ohella syntyvien sivuvirtojen (esim. kuoret, neulaset) hyödyntämistä vähähiilisen talouden edistämiseksi vihreän kemian periaatteita noudattaen (esim. uuttoliuottimien kierrätys, vesiuuton hyödyntäminen) pyrkimyksenä uusiutuvien raaka-ainelähteiden suosimiseen synteettisten öljypohjaisten sijasta.
Hankkeessa hyödynnetään ja tuotetaan Luken ja TTY:n yhteistyössä uutta osaamista pk-yritysten tueksi Länsi-Suomen alueella.

Tuotokset

Tuloksia hyödynnetään tuotedokumentaatioihin. Yritys/asiakaslähtöisten tutkimustoimenpiteiden tuloksia hyödynnetään pk-yritysten tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Mahdolliset yhteistyöprojektit yritysten kanssa.