Metsien uudet suojelukeinot

FORESTBANK

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tavoitteena on löytää uusia, nykyistä METSO-ohjelmaa täydentäviä keinoja toteuttaa metsien suojelua kustannustehokkaasti.

Tuotokset

Kirjallisuuskatsaus, Suomeen soveltuva Forest Bank- malli.