Forecas 2, Capacity building on novel approaches in sustainable management of forest and wood resources in Mozambique 2016-18

Forecas 2 IKI

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tuottaa tietoa ja osaamista luonnonmetsien puusta ja muusta kasvillisuudesta saatavan raaka-aineen kestävästä hyödyntämisestä, kehittää partneriorganisaatioiden puuntutkimuslaboratorioita ja kaupallisia laboratoriopalveluja, kehittää aluuen tutkimusorganisaatioiden verkostoitumista järjestämällä verkostoitumiskokouksia naapurimaiden edustajien kesken, ja lisätä maan päätäjien tietoa metsäasioista.

Tuotokset

Opinnäytetyöt, tieteelliset julkaisut, uudet kansainväliset tutkimusprojektit.