Forecas 2, Capacity building on novel approaches in sustainable management of forest and wood resources in Mozambique 2016-18

Forecas 2 IKI

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tiivistelmä

Projekti on jatkoa Luken Forecas (2012–2015) –projektille, jossa on kehitetty Mosambikin metsäntutkimusta erityisesti metsien kasvun, tuotoksen ja puuntutkimuksen alueilla sekä kehitetty tutkimuksen tukipalveluita ja tutkimuksen tiedonvälitystä. Tavoitteena on tuottaa informaatiota ja osaamista luonnonmetsistä saatavien raaka-aineiden (puut ja muu kasvillisuus) kestävästä hyödyntämisestä puu-, elintarvike- ja lääkkeenomaisten tuotteiden tuotannossa erityisesti pienyritysten ja -teollisuuden tarpeisiin Mosambikissa. Puuntutkimuslaboratorion toimintaa kehitetään edelleen. Tavoitteena on myös kehittää alueen tutkimusorganisaatioiden verkostoitumista järjestämällä verkostoitumiskokouksia naapurimaiden edustajien kesken sekä lisätä päättäjien tietoutta metsävarojen käytöstä ja hoidosta. Forecasissa kehitettyä tietotaitoa ja rakennettua infrastruktuuria pyritään hyödyntämään jatkohankkeessa mahdollisimman tehokkaasti. Hankkeessa voidaan mm. hyödyntää yhteistyöorganisaatioiden uusia laboratoriota, koulutetun henkilökunnan osaamista ja maakuntiin perustettua koealaverkostoa. Projekti jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: vähemmän tunnettujen puulajien hyödyntäminen ja niistä saatavien tuotteiden arvoketjut PK-sektorilla, laboratoriotilojen ja -palveluiden hyödyntämisen kehittäminen, informaation välittämisen kehittäminen sekä kansallisen ja alueellisen verkostoitumisen tehostaminen. Tavoitteena on myös metsäluontoon, ja -tuotteisiin perustuvan yrittäjyyden ja pienteollisuuden kehittäminen. Projektin osana Suomen Metsäyhdistys kouluttaa mosambikilaisia asiantuntijoita Päättäjien metsäakatemia -konseptiin, jolla lisätään paikallisten vaikuttajien metsäasioiden tuntemusta.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tuottaa tietoa ja osaamista luonnonmetsien puusta ja muusta kasvillisuudesta saatavan raaka-aineen kestävästä hyödyntämisestä, kehittää partneriorganisaatioiden puuntutkimuslaboratorioita ja kaupallisia laboratoriopalveluja, kehittää aluuen tutkimusorganisaatioiden verkostoitumista järjestämällä verkostoitumiskokouksia naapurimaiden edustajien kesken, ja lisätä maan päätäjien tietoa metsäasioista.

Opinnäytetyöt, tieteelliset julkaisut, uudet kansainväliset tutkimusprojektit.