Eläinten hyvinvointikeskus

EHK

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2027

Tavoitteet

Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) on kansallinen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen. EHK:n toiminta perustuu tutkittuun tietoon eläinten hyvinvoinnista. Toimintaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. EHK seuraa alan tieteellistä tutkimusta, raportoi eläinten hyvinvoinnin tilasta ja viestii ajankohtaisista eläinten hyvinvointiasioista kansantajuisesti useilla kanavilla.

Tuotokset

EHK raportoi säännöllisesti eläinten hyvinvoinnin tilasta Suomessa sekä viestii ajankohtaisista aiheista blogissa ja sosiaalisessa mediassa. EHK tarjoaa perustietoa eläinten hyvinvoinnista yleisesti ja lajikohtaisesti eläintieto.fi -verkkosivuilla. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin eroja eri tuotantomuodoissa käsitellään Eläin ruokana -kuluttajan oppaassa. EHK tuottaa muun muassa hyvän toimintatavan oppaita ja selvityksiä sekä osallistuu eläinten hyvinvointia edistävään hanketoimintaan.