Eläinten hyvinvointikeskus

EHK

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2027

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Eläinten hyvinvointikeskus EHK on riippumaton kansallinen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen. EHK kehittää eläinten hyvinvoinnin valvonnan ja tutkimuksen kansallista sekä kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteeseen pyritään eläinten hyvinvoinnin tutkittua tietoa seuraamalla ja levittämällä sekä pitämällä yllä keskustelua eläinten hyvinvointiin liittyvistä aiheista. EHK seuraa aktiivisesti sidosryhmien toimintaa ja tekee yhteistyötä niiden kanssa. EHK edistää toiminnallaan maa- ja metsätalousministeriön sekä Luonnonvarakeskuksen tavoitetta turvata eläinten hyvinvoinnin korkea taso.