Life Climate Integrated project CANEMURE

CANEMURE

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2024

Rahoittajat

Tavoitteet

Hanke tuottaa ohjeistuksen turvemaapeltojen ja metsien ilmastoviisaille viljely- ja hoitokäytännöille. Hankkeessa tehdään kasvihuonekaasumitauksia kohteilla joita käytetään koulutustilaisuuksissa siirretäessä tutkimustietoa käytännön toimijoille (neuvontaorganisaatioille, maanviljelijöille, metsänomistajille jne.) sekä laadittaessa malleja, joiden avulla ennakoidaan viljelymenetelmien ja metsänkäsittelyketjujen vaikutuksia hydrologiaan ja kasvihuonekaasupäästöihin. ks myös www.luke.fi/sompa

Tuotokset

Hanke tukee Suomen maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoiteiden toteuttamista ja metsien hiilinielun vahvistamista. Tulokset auttavat LULUCF sektoria siirtymään ilmastoviisaisiin kestäviin ratkaisuihin kustannustehokkaasti.
Hanke täydentää SOMPA-hankkeessa www.luke.fi/sompa STN-rahoituksella tehtävää työtä.

Katso myös