Automatic behavioural phenotyping and breeding for improved dairy cow welfare

BREEDWell

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Projektin päätavoitteena on tutkia lypsylehmien hyvinvoinnin ja käyttäytymisen parantamista eläinjalostuksen keinoin. Tarkoituksena on 1) kehittää uusia hyvinvointi- ja käyttäytymisominaisuuksia automaattisia mittausmenetelmiä hyödyntäen, 2) validoida nämä uudet ominaisuudet, ja 3) arvioida niiden periytyvyyttä. : Projektin tuloksia käytetään huolehtimaan siitä, että eläinten hyvinvointi tullaan entistä enemmän huomioimaan lypsylehmien jalostuksessa tulevaisuudessa. Kehitettäviä uusia käyttäytymismittareita voidaan jalostuksen lisäksi käyttää esimerkiksi maito- ja lihatuotteiden hyvinvointimerkinnöissä, ennaltaehkäisevässä eläinten terveydenhoidossa sekä jo tilatasolla päätöksentekotyökaluina.