Biologisin keinoin tehoa Fusarium punahomeiden hallintaan

BIOTEHO

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.03.2021

Tavoitteet

BIOTEHO-projektin tavoitteena on löytää ja kehittää tehokkaita biologisia estokeinoja viljojen
(erityisesti kauran ja ohran) punahomeiden hallintaan. Tavoitteena on selvittää biologisen torjunnan käyttömahdollisuuksia joko yksinomaisena torjuntana tai yhdistettynä muihin torjuntakeinoihin kuten kemialliseen torjuntaan eli osana integroitua kasvinsuojelua

Tuotokset

Hanke tuottaa tietoa mikrobivalmisteiden käyttökelpoisuudesta viljan punahomeiden torjuntaan siementen peittauksena, kasvukausikäsittelyin ja edistämällä oljen ja sängen hajoamista