BIKA, Biokaasuliiketoiminta ja -verkostot Keski-Suomessa

BiKa

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

30.11.2018

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja ja liiketoimintakonsepteja, jotka mahdollistavat biokaasun jakeluasemien syntymisen maaseutualueille. Liiketoimintakonseptin lähtökohtana on luoda biokaasulaitteistoinvestointien pohjaksi riittävän mielenkiintoinen ja turvallinen toimintaympäristö, jotta hankkeen tuloksena syntyvät yritysryhmittymät sitoutuvat investointeihin tähtääviin jatkohankkeisiin.

Tuotokset

Keski-Suomen eri alueilla järjestetään seminaareja ja työpajoja joiden tuotoksena tehdään alueellisia raportteja biokaasuntuotannon suuntaviivoista