Naudanlihantuotannon omavaraisuuden ja tehokkuuden parantaminen genomivalinnalla

Beefgeno

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2022

Rahoittajat

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on emoihin perustuvan naudanlihantuotannon omavaraisuuden ja tuottavuuden parantaminen jalostuksen keinoin, siirtymällä perinteisestä jalostusvalinnasta genomivalintaan myös tuotantokarjojen eläimet hyödyntäen.

Tuotokset

Tavoitteena on parantaa kotimaisen naudanlihantuotannon omavaraisuutta ja tuotannon tehokkuutta ja taloudellista kannattavuutta sekä pienentää tuotannonhaaran ympäristövaikutuksia hyödyntämällä kotieläinjalostuksen uusimpia menetelmiä.