Puutarhan vanhat aromihumalat panimoiden käyttöön

AromiHumala

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Viimeisen 10 vuoden aikana suomalaisten pienpanimoiden ja erilaisten käsityöoluiden määrä on lisääntynyt huomattavasti. Tällä hetkellä pienpanimoita on noin 100 ympäri Suomen. Pienpanimot ja oluen harrastajat haluavat käyttöönsä kotimaista humalaa, jos sitä vain olisi myynnissä tarjolla.

Hankkeen tavoitteena on etsiä ympäri Suomen tutkitusti parhaimmat ja ainutlaatuisimmat suomalaiset aromihumalat markkinoille. Koko kasvi pyritään hyödyntämään, koska humalasta on moneksi. Humalan perimä analysoidaan lehtimateriaalista, kemialliset laatuanalyysit ja oluenpanotestaukset tehdään humalan kävyistä. Tulosten perusteella parhaimmat kannat valitaan taimilisäykseen.

2) Toteutus

1.Suomalaisten humalakantojen kasvikuulutukset (max 1000 humalaa)
a.Ilmoita kasvi -sivuston kautta kerätään seuraavat tiedot:
-ikä
-kasvin terveys
-hede-emikasvit
-historia-tausta/perimätieto
-oluentuotanto-tiedot

2.Valittujen humalakantojen kemialliset ja geneettiset analyysit
a.alfa- ja beta-happojen ja aromiöljyjen tutkiminen kromatografisesti humalakävyistä
b.perimän monimuotoisuustutkimus geneettisesti humalan lehdistä
c.oluenpanotestaukset valituista humalakävyistä panimoissa

3.Valittujen parhaimpien humalakantojen tautivapaan aineiston lisäys
a.Lämpökäsittelyt tautivapaan aineiston tuottamiseksi
b.Tautitestaukset valitusta aineistoista PCR- ja Elisa-menetelmillä
c.Lisäysmateriaalin tuotto solukkoviljelyllä
4.Tiedon jakaminen ja uusista tuloksista tiedottaminen yhteisillä verkkosivuilla tai Facebook-sivustolla

3) Tuotokset

-kasvikuulutusten perusteella kootut tiedot suomalaisesta humalasta
-suomalaisen humalan geneettiset ja kemialliset tulokset
-suomalaisen humalan oluenpanotestaukset
-tautivapaan aineiston tuottaminen ja lisääminen

-parhaimmat suomalaiset humalakannat taimilisäykseen


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Hanke tuottaa uutta tietoa suomalaisesta humalasta sekä viljelijöille että yrityksille. Tauitivapaan aineiston tuottaminen valituista parhaimmista humalakannoista mahdollistaa taimien lisäyksen viljelijöille. Viljelijät tuottavat suomalaista humalaa panimoille raaka-aineeksi.
Tuloksista tiedotetaan verkkosivuilla ja tietoa jaetaan yhteisellä Facebook-sivustolla. Hankkeesta kerrotaan paikallislehdissä ja puutarha-alan lehdissä. Tutkimustuloksista kerrotaan kansainvälisessä julkaisussa yhteistyössä Ruotsin ja Slovenian humalantutkijoiden kanssa.

5) Asiakkaat


Viljelijät, panimot ja muut yritykset

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on etsiä ympäri Suomen tutkitusti parhaimmat ja ainutlaatuisimmat suomalaiset aromihumalat markkinoille. Koko kasvi pyritään hyödyntämään, koska humalasta on moneksi. Humalan perimä analysoidaan lehtimateriaalista, kemialliset laatuanalyysit ja oluenpanotestaukset tehdään humalan kävyistä. Tulosten perusteella parhaimmat kannat valitaan taimilisäykseen. Hanke on osana suurempaa humala-hanketta.

Suomalaisia, vanhoja oluentuotantoon sopivia humalia kasvikuulutetaan ja saadaan koottua ilmoitetuista humalista humalatietokanta . Valitut humalat analysoidaan geneettisesti ja kemiallisesti ja niitä testataan oluenteossa. Valittuja tautivapaita humalia lisätään solukkoviljelyn avulla tulevaa taimituotantoa varten.