Sakari Raiskio

Tutkija

Sähköposti

sakari.raiskio@luke.fi

Puhelin

+358295326454

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Mehiläis- ja pölytystutkimus. Luonnonmukainen tuotanto, lajikekokeet. Integroidun kasvinsuojelun tutkimus ja tiedonsiirto. Asiantuntemusala: kasvinsuojelu, mehiläistalous, pölytys, luonnonmukainen tuotanto.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Neonikotinoideja korvaavan uuden Buteo Start FS 480 -peittausaineen testaus kasvukausina 2017–2018
Maatalous

Neonikotinoideja korvaavan uuden Buteo Start FS 480 -peittausaineen testaus kasvukausina 2017–2018

Tässä raportissa esitetään tulokset vuosilta 2017 ja 2018. Tulosten perusteella Buteo Start FS 480 ja Elado FS 480 -valmisteet eivät tehokkuuden osalta juurikaan eronneet toisistaan vuonna 2017. Vuonna 2018 oli kirppojen aiheuttamia vioituksia rypsien ja rapsien taimissa Buteo Start -valmisteella peitatuilla siemenillä kylvetyillä koealoilla keskimäärin vähemmän verrattuna neonikotinoidi-käsittelyihin. Viljelijät arvioivat syksyllä puinnin jälkeen, että vertailtavien koealojen sadot olivat keskenään samansuuruisia.