Reetta Lempinen

Tutkija

Tutkinto

FM

Sähköposti

reetta.lempinen@luke.fi

Puhelin

+358295325354

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

metsätalouden suunnittelu, MELA Tulospalvelu MELATuPa, J-ohjelmisto

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Metsätalousvaikutusten arvioinnin  kehittäminen kaavoituksessa
Metsä

Metsätalousvaikutusten arvioinnin kehittäminen kaavoituksessa

Kaavoituksella on mahdollista asettaa metsien käyttöä ohjaavia kaavamääräyksiä, millä voi olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia metsänomistajille ja metsiin perustuville elinkeinoille. Nämä metsätalousvaikutukset on usein arvioitu puutteellisesti kaavan laatimisen yhteydessä. Tässä raportissa luodaan katsaus metsätalousvaikutusten arvioinnin nykytilaan ja mahdollisuuksiin sekä määritellään niiden perusteella Metsien käyttöön liittyvät kaavoituksen tausta-aineistot -nettipalvelun vaatimukset.