Perttu Virkajärvi

Johtava tutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

perttu.virkajarvi@luke.fi

Puhelin

+358295326641

Osoite

Halolantie 31 A, 71750 Maaninka

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Nurmenviljely.Nurmikasvien kasvutekijät ja satofysiologia. Nurmenviljelyn ympäristövaikutukset. Nautakarjatalouden ravinnekierto. Asiantuntemusala: nurmet, nurmenviljely, ravinnekuormitus, laitumet, nautakarja, nurmikasvit, nurmipalkokasvit,

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista
Ilmasto, Metsä

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista

Tässä tutkimuksessa on arvioitu maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden vaikutuksia nykyistä tutkimustietoa ja asiantuntija-arvioita kokoamalla sekä valmiina käytettävissä olevia mallinnusmenetelmiä soveltaen. Toimenpiteiden päästövähennys ja hiilinieluvaikutuksien arvioinnissa käytettiin kunkin toimenpiteen kohdalla parasta käytettävissä olevaa menetelmää ja toimenpiteen soveltamismahdollisuuksien laajuus perustui asiantuntija-arvioihin.