Mari Myllymäki

Akatemiatutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

mari.myllymaki@luke.fi

Puhelin

+358295326827

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tilastollinen mallintaminen, spatiaalinen tilastotiede, spatiaalisten ja spatio-temporaalisten pistekuvioiden analysointi, Monte Carlo menetelmät, funktionaalinen data-analyysi, metsien inventoinnin menetelmäkehitys, kaukokartoitus