Lari Veneranta

Tutkija

Sähköposti

lari.veneranta@luke.fi

Puhelin

358295327203

Osoite

Wolffintie 35, 65200 Vaasa

Asiantuntemusalueet

merikutuinen siika, vaellussiika, muikku, harjus, ahven, kuha, poikasalueet rannikolla, kaukokartoitusmenetelmät ja kenttäkartoitus, mallinnus, paikkatietomenetelmät, merialuesuunnittelu, rannikon kalakantojen muutokset ilmaston muuttuessa, Pohjanlahden siika

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Ahventen pyynti- ja syönnösalueet Merenkurkussa T-ankkurimerkinnän perusteella
Kala

Ahventen pyynti- ja syönnösalueet Merenkurkussa T-ankkurimerkinnän perusteella

Merenkurkun ahventen syönnös- ja pyyntialueita selvitettiin kiinnittämällä ahvenien selkäevän juureen T-ankkurimerkki. Merkkien palautusten perusteella selvisi, että ahvenet suosivat pääsääntöisesti saaristoisia ja rannanläheisiä alueita, joten erityisesti näillä alueilla tehtävillä toimepiteillä pystytään vaikuttamaan kantojen tilaan. Merkinnästä saatua yksittäisen ahvenkannan vaikutusaluetietoa tulisi hyödyntää kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa erityisesti kalavesien hoitoon tarvittavan työn sekä kalastuksen mitoittamisen perustana.

Kansikuva julkaisulle Fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien kalataloudelliset kunnostukset Merenkurkun rannikolla : Mallilajeina ahven ja hauki
Kala

Fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien kalataloudelliset kunnostukset Merenkurkun rannikolla : Mallilajeina ahven ja hauki

Tämän raportin tavoitteena on esittää esimerkkien avulla tietoa siitä, minkälaisia kunnostuksia fladoissa, kluuveissa ja kluuvijärvissä voidaan toteuttaa, sekä mitä kunnostuskohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Raportissa tarkastellaan tehtyjä kunnostustoimenpiteitä ja niiden toimivuutta kirjallisuuden sekä Luonnonvarakeskuksen alueelta viime aikoina keräämien aineistojen avulla.