Lari Veneranta

Tutkija

Sähköposti

lari.veneranta@luke.fi

Puhelin

358295327203

Osoite

Wolffintie 35, 65200 Vaasa

Asiantuntemusalueet

merikutuinen siika, vaellussiika, muikku, harjus, ahven, kuha, poikasalueet rannikolla, kaukokartoitusmenetelmät ja kenttäkartoitus, mallinnus, paikkatietomenetelmät, merialuesuunnittelu, rannikon kalakantojen muutokset ilmaston muuttuessa, Pohjanlahden siika

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Merenkurkun ahvenkantojen rakenne ja kalastuksen vaikutukset
Kala

Merenkurkun ahvenkantojen rakenne ja kalastuksen vaikutukset

Merenkurkun rannikkoalueen merkitys kaupallisessa ahvenenkalastuksessa on kasvanut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Enimmillään Vaasan ja Mustasaaren vesialueelta, tilastointiruudulta 23 on kalastettu yli 20 % rannikon kaupallisesta ahvensaaliista. Ahveneen kohdentuva vapaa-ajankalastus, sekä verkolla että aktiivivälinein vavalla tai pilkillä on myös suosittua, mutta saalismääristä ei ole tarkkaa tietoa. Ahvenen pyynnin suhteellisen merkityksen lisääntyessä tarvitaan lisätietoja ympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutusten ymmärtämiseksi ja toisaalta kalastuksen säätelemiseksi, jotta ahvenkantoja voidaan käyttää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.