Kirsi Korhonen

Tutkija

Tutkinto

FM

Sähköposti

kirsi.korhonen@luke.fi

Puhelin

+358295326700

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Paikalliset ruokajärjestelmät, lähi- ja luomuruoka, lähiruoan saavutettavuus, julkiset hankinnat, ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen elintarvikkeina

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Ruokahävikin vähentäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Ruoka

Ruokahävikin vähentäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta (YLIKE) -hankkeen  tavoitteena oli selvittää elintarvikealan jakeluketjun, ravitsemispalveluiden (julkisten keittiöiden ja yksityisten ravintoloiden) ruokahävikin määrää Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin ylijäämäelintarvikkeiden ja ylijäämäaterioiden hyödyntämismahdollisuuksia, ja aktivoitiin alan toimijoita näkemään ruokahävikin mahdollisuudet ja ottamaan käyttöön erilaisia toimintatapoja ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntämiseen liittyen.