Kirsi Korhonen

Tutkija

Tutkinto

FM

Sähköposti

kirsi.korhonen@luke.fi

Puhelin

0295326700

Osoite

Paavo Havaksen tie 3, 90570 OULU

Asiantuntemusalueet

Lähi- ja luomuruoka, lähiruoan saavutettavuus, julkiset hankinnat, ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen elintarvikkeina

Uusimmat julkaisut

Ruoka

Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa? – yrittäjien kokemuksia jakelukanavista

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla lähiruokayritysten taloudellista tilaa, kilpailukykytekijöitä sekä yritysten kehittämisnäkemyksiä sekä analysoitiin hintaseuranta-aineiston avulla valittujen lähiruokatuotteiden mahdollista hintapreemiota. Kyselyaineistolla vertailtiin myös yrittäjien kokemaa kannattavuutta eri jakelukanavien, kuten lähiruoan verkkokaupan, lähiruokamyymälöiden ja vähittäiskaupan osalta.

Maatalous, Ruoka

Ruokaketjun alueellisen verkostomallin kehittäminen Oulun Eteläisen alueella : RuokaNET-hankkeen loppuraportti

Ruokaketjun alueellinen verkostomalli lähiruoan käytön lisäämiseksi julkisissa keittiöissä (RuokaNET) -hankkeen tavoitteena oli rakentaa alueellinen toimintamalli, jonka avulla voidaan edistää lähiruokayrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä ruokapalvelujen kanssa. Hanke oli Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) rahoittama ja se toteutettiin väillä 1.10.2014–31.3.2016.