Katja Holmala

Erikoistutkija, tutkimuspäällikkö

Tutkinto

Filosofian tohtori

Sähköposti

katja.holmala@luke.fi

Puhelin

+358295327206

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

ilveksen ekologia, keskikokoiset nisäkäspedot, kettu, supikoira, mäyrä, petonisäkkäiden väliset vuorovaikutukset, peto–saalis -suhteet, yhteisöekologia, rabieksen ekologia, nisäkkäiden radioseurantatutkimus, GIS

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Susikanta Suomessa maaliskuussa 2020
Riista

Susikanta Suomessa maaliskuussa 2020

Maaliskuussa 2020 Suomessa oli todennäköisimmin 46 parin tai perhelauman asuttamaa susireviiriä. Perhelaumojen määrä oli 30 ja parin asuttamien reviireiden määrä vastaavasti 17. Kokonaan Suomen puolella oli 24 laumaa ja 15 paria. Laumareviireistä kuusi ja parin reviireistä 2 sijaitsi Suomen itäisen valtakunnanrajan molemmin puolin (ns. rajareviirit).  Susikanta on kasvanut vuodesta 2017.