Karetta Timonen

Tutkija

Sähköposti

karetta.timonen@luke.fi

Puhelin

+358295326776

Osoite

Maarintie 6, 02150 Espoo

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Elinkaariarviointi. Elinkaarinen ympäristövaikutusarviointi (LCA). Elinkaariset kustannukset (LCC). Sosiaalinen elinkaariarvionti (S-LCA). Vihreän talouden mallintaminen ja mittaaminen. Kestävän kiertotalouden mallintaminen, arviointi ja edistäminen. Ruokahävikki. Asiantuntemusala: ympäristöekonomia

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Nurmi biokaasun raaka-aineena : RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta
Maatalous

Nurmi biokaasun raaka-aineena : RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta

Tämän työn tavoitteena oli tarkastella kestävyyskriteerejä ja raaka-ainekohtaisia kasvihuonepäästö-kertoimia Suomessa viljeltävälle nurmelle, kun nurmea käytetään biokaasun tuotannossa. Direktiivissä on biokaasun osalta oletusarvoja lietelannalle, maissille, lanta-maissi sekoituksille sekä biojätteelle. Tässä työssä päästökertoimet laskettiin viljellylle nurmelle (kivennäis- ja eloperäisellä maalla), suojavyöhykenurmelle sekä apilapitoiselle nurmelle.