Juha Hiedanpää

Tutkimusprofessori

Sähköposti

juha.hiedanpaa@luke.fi

Puhelin

358295327801

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

maankäytön suunnittelu, yhteisluominen, ristiriitojen hallinta, luonnonvarapolitiikka, ympäristöpolitiikka, suurpetopolitiikka, ekosysteemipalvelut, ympäristöekonomia, ympäristöpolitiikka, pitkäjänteinen päätöksenteko (PALO-projekti)

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Poron paikka Kuusamossa: poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin
Riista, Ympäristö

Poron paikka Kuusamossa: poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin

Poronhoito on joutunut yhä enemmän sopeutumaan muiden elinkeinojenmaankäyttömuotojen, asutuksen ja lomarakentamisen laajenemisen aiheuttamiin vaikutuksiin laidunympäristössä.  Lapin ELY -keskuksen rahoittamassa PALOMA-hankkeessa (2019–2020) selvitetään poronhoidon, maatalouden, asutuksen ja lomarakentamisen välisten ongelma- ja ristiriitatilanteiden syitä ja vaikutuksia Kuusamossa sekä tuotettiin ehdotuksia ongelmatilanteiden pitkäjänteiseen hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.

Kansikuva julkaisulle Kansalaisten susisuhde
Riista

Kansalaisten susisuhde

Sudet ja niiden kannanhoito kiinnostavat laajasti suomalaisia. Susi herättää voimakkaita tunteita ja kannanhoito ristiriitoja, joiden käsittely saa paljon julkista keskustelua eri tiedotusvälineissä. Yleisen tilannekuvan tuottamiseen, kannanhoidon evästämiseen ja eri tutkimusprojektien kysymyksenasetteluihin vastaamaan on Suomessa tehty 2010-luvulla useita kansalaiskyselyitä.