Juha Hiedanpää

Tutkimusprofessori

Sähköposti

juha.hiedanpaa@luke.fi

Puhelin

+358295327801

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

maankäytön suunnittelu, yhteisluominen, ristiriitojen hallinta, luonnonvarapolitiikka, ympäristöpolitiikka, suurpetopolitiikka, ekosysteemipalvelut, ympäristöekonomia, ympäristöpolitiikka, pitkäjänteinen päätöksenteko (PALO-projekti)

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Poron paikka Kuusamossa: poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin
Riista, Ympäristö

Poron paikka Kuusamossa: poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin

Poronhoito on joutunut yhä enemmän sopeutumaan muiden elinkeinojenmaankäyttömuotojen, asutuksen ja lomarakentamisen laajenemisen aiheuttamiin vaikutuksiin laidunympäristössä.  Lapin ELY -keskuksen rahoittamassa PALOMA-hankkeessa (2019–2020) selvitetään poronhoidon, maatalouden, asutuksen ja lomarakentamisen välisten ongelma- ja ristiriitatilanteiden syitä ja vaikutuksia Kuusamossa sekä tuotettiin ehdotuksia ongelmatilanteiden pitkäjänteiseen hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.