Jaana Sorvali

Tutkija

Tutkinto

YTM, FM

Sähköposti

jaana.sorvali@luke.fi

Puhelin

+358295324910

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Työskentelen maatalouden ilmastokysymysten parissa. Tutkimukseni keskiössä ovat viljelijöiden ja muiden maataloustoimijoiden näkemykset ja erilaisten ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän toimien sosiaalinen hyväksyttävyys. Käytän työssäni moninaisia menetelmiä, mutta vahvimmillani olen laadullisten yhteiskuntatieteellisten menetelmien parissa. Työni pohjautuu haastattelu- ja kyselyaineistojen keräämiseen ja analysointiin. Teen parhaillaan väitöstutkimusta otsikolla ”Kasvintuotannon kestävän tehostamisen ja maatalouden ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys”, mutta päätyöni on toimia tutkijana Life-rahoitteisessa maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona -hankkeessa (Optimising Agricultural Land Use to Mitigate Climate Change (OPAL-Life).