Jaana Sorvali

Tutkija

Tutkinto

YTM, FM

Sähköposti

jaana.sorvali@luke.fi

Puhelin

+358295324910

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Työskentelen maatalouden ilmastokysymysten parissa. Tutkimukseni keskiössä ovat viljelijöiden ja muiden maataloustoimijoiden näkemykset ja erilaisten ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän toimien sosiaalinen hyväksyttävyys. Käytän työssäni moninaisia menetelmiä, mutta vahvimmillani olen laadullisten yhteiskuntatieteellisten menetelmien parissa. Työni pohjautuu haastattelu- ja kyselyaineistojen keräämiseen ja analysointiin. Teen parhaillaan väitöstutkimusta otsikolla ”Kasvintuotannon kestävän tehostamisen ja maatalouden ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys”, mutta päätyöni on toimia tutkijana Life-rahoitteisessa maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona -hankkeessa (Optimising Agricultural Land Use to Mitigate Climate Change (OPAL-Life).

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Sopeutumisen tila 2017 : Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla
Ilmasto, Maatalous

Sopeutumisen tila 2017 : Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Suomalaisten luonnonvaraelinkeinojen tulee sopeutua väistämättömään ilmastonmuutokseen riippumatta siitä kuinka nopealla aikataululla ja tehokkain toimenpitein kasvihuonekaasupäästöjä tullaan vähentämään osana Pariisin sopimuksen toimeenpanoa. Tämä raportti on ensimmäinen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan politiikkasektoreita kokonaisvaltaisesti tarkasteleva katsaus (lukuunottamatta vesitaloutta), joka kokoaa alan monipuoliset tutkimukset ja tekee niiden tuottamaan ymmärrykseen nojaten päätelmät maa-, metsä-, riista-, kala- ja porotalouden kohtaamista haasteista ilmaston muuttuessa sekä haitallisten vaikutusten ajoittumisesta, pysyvyydestä ja alueellisesta jakautumisesta huomioiden näytön vahvuuden.