Anne Tolvanen

Ohjelmajohtaja, professori

Tutkinto

FT, Dos.

Sähköposti

anne.tolvanen@luke.fi

Puhelin

+358295323782

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Metsäekologian professori, metsäluonnon monimuotoisuus, metsien monikäyttö, metsien ennallistaminen, soiden ennallistaminen, ekosysteemipalvelut

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista
Ilmasto, Metsä

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista

Tässä tutkimuksessa on arvioitu maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden vaikutuksia nykyistä tutkimustietoa ja asiantuntija-arvioita kokoamalla sekä valmiina käytettävissä olevia mallinnusmenetelmiä soveltaen. Toimenpiteiden päästövähennys ja hiilinieluvaikutuksien arvioinnissa käytettiin kunkin toimenpiteen kohdalla parasta käytettävissä olevaa menetelmää ja toimenpiteen soveltamismahdollisuuksien laajuus perustui asiantuntija-arvioihin.