Siirry pääsisältöön

Koekalastusrekisteri

Koekalastusrekisteri

Koekalastusrekisterin avulla saadaan tietoa eri kalalajien levinneisyydestä, runsaudesta, lajisuhteista, yksilömääristä ja ikärakenteesta. Luonnonvarakeskus hallinnoi rekisteriä.

Alunperin koekalastusrekisteri perustettiin EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) toimeenpanon ja kalaseurantojen tiedonhallinnan parantamiseksi. Tavoitteena on kuitenkin, että kaikki Suomessa tehtävät koekalastukset tallentuisivat koekalastusrekisteriin. Koekalastuksia tekevät Luken lisäksi Ely-keskukset, vesiensuojeluyhdistykset, alan konsulttiyritykset, kalatalouskeskukset ja kalataloustusalueet.

Tähän mennessä rekisteriin oli tallennettu koekalastuksia yli tuhannelta sisävesihavaintoalueelta, lähes sadalta rannikkovesihavaintoalueelta ja noin 6500 sähkökalastusalalta.

Tuotettava tieto palvelee viranomaisia ja tutkijoita, jotka tarvitsevat koekalastustietoja kalakantojen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja tutkimuksessa.