Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Suomen biotalousstrategiassa vuodelta 2014 biotalouden kasvulle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet. Niiden mukaan biotalouden tuotos nousee sataan miljardiin euroon ja työpaikkojen määrä lisääntyy 100 000:lla vuoteen 2025 mennessä. Biotalousstrategia pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tälle verkkosivustolle on koottu tuoreimmat tilastotiedot Suomen biotalouden kehityksestä. Laskelmat on tehty Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Biotalouden kehitystä toimialoittain seurataan seuraavilla mittareilla: tuotos, arvonlisäys, investoinnit, työllisten määrä ja vienti. Päälähteenä käytetään Tilastokeskuksen laatimaa kansantalouden tilinpitoa.

Biotalouden kerrannaisvaikutukset ulottuvat useille teollisuuden aloille, jotka jäävät perinteisen biotalouden tilinpidon ulkopuolelle. Siten tulevaisuuden haasteena on näiden kytkentöjen näkyväksi tekeminen biotaloustilastojen ja -indikaattorien kautta.

 

Laskelmat

Biotalouden tuotos, arvonlisäys ja investoinnit 2010-2019 (* ennakkotieto)

 

Biotalouden työlliset 2010–2019 (* ennakkotieto)

Katso myös