Uutiset Yleinen

Metsäteknologian tohtori, tutkimusprofessori Antti Asikainen on nimitetty Luonnonvarakeskuksen uudeksi tutkimusylijohtajaksi 14. tammikuuta lähtien. Asikainen vastaa Luken tutkimus- ja asiakkuusprosessista ja tutkimuksen vaikuttavuuden kehittämisestä. Tutkimusylijohtaja on nimitetty viiden vuoden määräajaksi.

Tutkimusprofessori Antti Asikainen aloittaa työnsä Luken tutkimusylijohtajana 14.1.2019.

Asikaisella on laaja kokemus isojen kansainvälisten poikkitieteellisten tutkimuskonsortioiden ja -ohjelmien johtamisesta. Professori Asikainen on aiemmin työskennellyt Metsäntutkimuslaitoksen, Joensuun yliopiston, VTT:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n palveluksessa. Vuodesta 2016 lähtien Asikainen on toiminut Luonnonvarakeskuksen Pohjoinen vihreä biotalous -ohjelman päällikkönä. Hän on myös Suomen Ilmastopaneelin jäsen.

Tutkimusylijohtajana professori Asikainen haluaa varmistaa, että Lukessa tehdään tieteellisesti vaikuttavaa tutkimusta päätöksenteon tueksi.

”Luke on nuori organisaatio, joka on onnistunut lyhyessä ajassa ottamaan paikkansa eurooppalaisen luonnonvaratutkimuksen eturivissä. Kansalliset ja globaalit haasteet lisäävät tarvetta tuottaa poikkitieteellistä tietoa ja uudenlaisia avauksia, kun pyrimme kohti kestävää, kilpailukykyistä ja ilmastoviisasta yhteiskuntaa. Luken monialainen ja -tieteinen biotalouden tuntemus lähtien genetiikasta ja päätyen biotuotteisiin ja kiertotalouden sovelluksiin on valtti, jolla pystymme ratkomaan yritysten ja yhteiskunnan viheliäisiä ongelmia.”

Tutkimusylijohtajan tehtäviin kuuluvat Luken tutkimusstrategiset linjaukset ja rahoitukselliset tavoitteet. Lisäksi hän rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyistä ja kunnianhimoista hankeportfoliota.

”Antti Asikainen on vahvasti verkottunut sekä kotimaassa että kansainvälisesti sekä tutkimuskumppanien että muiden sidosryhmien kanssa. Asikainen on menestyksellisesti johtanut isoja poikkitieteellisiä tutkimuskonsortioita ja -ohjelmia erityisesti metsäbiotalouteen, bioenergiaan ja metsäteknologiaan liittyen. Asikaisen vahvuus on myös osaaminen uusista teknologioista ja digitalisaatiosta”, sanoo Luken pääjohtaja Johanna Buchert.