Punkaharjun tutkimusmetsät sijaitsevat pääasiassa Savonlinnan Punkaharjulla. Metsissä tutkitaan erityisesti ulkomaisten puulajien viljelyä ja kasvatusta, havupuiden alkuperiä, ilmastonmuutoksen vaikutusta puihin ja metsäpuiden geneettistä monimuotoisuutta.

Tutkimusmetsän ydinalue on Laukansaaressa sijaitseva Tutkimuspuisto. Siellä on suurin osa tutkimuksen koetoiminnasta ja alueen retkeilyreitit. Tutkimuspuiston yhteydessä on myös noin seitsemän hehtaarin Puulajipuisto.

Punkaharjun tutkimusmetsässä voi tutustua Itä-Suomen lehtoalueeseen, metsätalouteen, metsäntutkimukseen ja luonnonsuojeluun. Hyviä vierailukohteita ovat Puulajipuisto ja Kokonharjun luontoreitti.

Kuva: Erkki Oksanen
Kuva: Erkki Oksanen, Luke

Puulajipuisto

Puulajipuisto perustettiin 1930-luvulla noin viiden hehtaarin näytealaksi, jossa ulkomaisten puulajien viljelystä kiinnostuneet saattoivat tutustua puulajien ominaisuuksiin ja niiden menestymiseen Suomen oloissa. Puistoon istutettiin vuoteen 1938 mennessä 72 puulajia, suurin osa havupuita. Saman suvun eri puulajit on istutettu vieri viereen, jotta niitä voi helposti vertailla. Monet puulajipuistoon istutetut puulajit kasvavat laajempina metsäviljelminä muualla tutkimuspuistossa.

Puulajipuistoa alettiin kunnostaa ja uudistaa 1990-luvun alussa. Aikaisemmin istutetuista puista oli tuolloin jäljellä 48 lajia. Sen jälkeen puistoon on istutettu uusia havupuulajeja 16 ja lehtipuulajeja 33. Lisäksi puistossa on monia kotimaisten metsäpuiden erikoismuotoja kuten  kulta-, tuulenpesä- ja käärmekuusia sekä liuskalehtisiä koivuja ja leppiä ja visakoivuja. Puistossa kasvaa nykyisin yli 100 puulajia ja sen lisäksi joidenkin lajien alalajeja, muunnoksia ja muotoja sekä lajien välisiä risteymiä. Kunnostusten ja laajennusten jälkeen Puulajipuiston pinta-ala on seitsemän hehtaaria.

Kokonharjun luontoreitti

Kokonharjun luontoreitti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua Punkaharjun alkuperäiseen metsäluontoon ja ulkomaisilla puulajeilla perustettuihin viljelymetsiin. Reitti kulkee luonnonkauniin Kokonharjun laella ja sen varrella kasvavat monista puulajeista Suomen suurimmat puut. Reitin varrelta löytyy 140 vuotta sitten istutettu lehtikuusikko, jossa puiden keskipituus on suurempi kuin yhdessäkään toisessa maamme metsikössä.

Kokonharjun luontoreitti alkaa vanhan koulun parkkipaikalta. Reitin voi kulkea seuraamalla keltaisia merkkejä puissa ja viitoissa. Reitin pituus on kolme kilometriä.

Openmetsa.fi

Punkaharjulla tehtävään tutkimustoimintaan voi tutustua myös virtuaalisesti internetin välityksellä. Openmetsa.fi:n Metsäntutkimus-luokassa kerrotaan metsäntutkimuksesta ja esitellään Punkaharjun tutkimusmetsien koeviljelmiä ja tutkimuskohteita.

Tutkimus- ja puulajipuistot sijaitsevat Luonnonvarakeskuksen toimipaikan läheisyydessä

Tutkimus- ja puulajipuistot sijaitsevat Luonnonvarakeskuksen toimipaikan läheisyydessä valtatie 14 pohjoispuolella. Alue rajoittuu Punkaharjun luonnonsuojelualueeseen.

Metsäalan ammattiryhmät voivat tiedustella ohjattua vierailua Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan toimipaikasta. Myös Lusto järjestää opastettuja kierroksia puulajipuistoon.

Punkaharjun tutkimusmetsä on perustettu vuonna 1924. Tosin alueen vanhimmat metsänviljelykokeilut ovat 1840- ja 1870-luvuilta. Tutkimusmetsäalueella sijaitsee myös Suomen ensimmäinen geenireservimetsä (mänty, perustettu 1992). Alueella on myös lehmuksen ja vaahteran geenireservimetsät.

Näin löydät Punkaharjun tutkimusmetsään

Luonnonvarakeskuksella on koetoimintaa useissa tutkimusmetsissä eri puolilla Suomea. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja avautuvan kartan vasemmasta palstasta Punkaharjun tutkimusalue, näin löydät metsän sijainnin ja sinne johtavat maantiet:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zazZF8xqk6hc.kkGH8lEGW4jc

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke