Voimaantuvat kylät

Voimaantuvat kylät

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.03.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hanke tuottaa uusia kylän mittakaavaan räätälöityjä malleja siitä, miten kyläympäristön- ja kylämaisemanhoito integroidaan osaksi kylien elinkeinoelämää ja viihtyisyyttä. Näitä tehtäviä varten hankkeessa: Innostetaan kylien asukkaita ideoimaan ja ohjaamaan oman kylänsä tulevaisuutta ja laaditaan kylän kehittämissuunnitelmia. Laaditaan toimintamalleja, joiden avulla kyläyhteisöt pystyvät toteuttamaan maiseman- ja ympäristönhoitoa omaehtoisesti, sekä luodaan polkuja ympäristöyrittäjyyteen.

Tuotokset

-5 kyläympäristön maisemanhoitosuunnitelmaa
-2 kylän kehittämisohjelmaa

Ylikärpän uimarannan raivausta.
Kuva: E. Kylmänen.
Ylikärpän kylän uimarannan talkooväkeä.
Kuva: E. Kylmänen.
Pieni työmies valmistamassa ötökkäpönttöä. Kuva: R. Kuha.
Pekka Narkilahti opastaa miten riukuaita sidotaan. Kuva: M. Uusitalo.
Opintomatkalaiset Naapurivaaran huipulla Kainuussa. Kuva: M. Uusitalo.
Kuukasjärven liikuntapaikan raivausta.
Kuva: E. Kylmänen.

Katso myös