Virtuaaliluontoympäristöt tietotyöläisten hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukena

VIRTUNATURE

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

01.08.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Hanke laajentaa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten aiempaa tutkimusta. Tutkimuksen näkökulmana on virtuaalisten luontoympäristöjen käyttö työhyvinvoinnin tukena. Tämä tutkimus tuo tietoa siitä, onko mahdollista parantaa työssä jaksamista virtuaalisen luontokokemuksen (visuaalinen ympäristö ja/tai äänimaisema) avulla. Hankkeessa vastataan kysymykseen virkistääkö lyhyt virtuaalinen luontokäynti kesken työpäivän, ja miten vahvaa mahdollinen rasituksesta palautuminen on.

Tuotokset

Tieteelliset tulokset julkaistaan kansainvälisessä referoidussa sarjassa. Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä 30.6.2019 mennessä suomenkielisenä raporttina.

Videot YouTubessa:

 

 

Katso myös