Virtuaaliluontoympäristöt tietotyöläisten hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukena

VIRTUNATURE

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

01.08.2019

Rahoittajat

Tiivistelmä

Työn liiallinen rasittavuus, työtavoitteiden nostaminen, ja myös tilojen käytön tehostaminen kuten työskentely avokonttoriympäristössä ovat monille suomalaiselle arkipäivää. Uuden tyyppisissä työympäristöissä henkilökohtaisen tilan määrä on aiempaa pienempi, ja yhä harvemmalla on käytössään työssä palautumista edistäviä ikkunanäkymiä. Tutkimusten mukaan luonnon tai luontokuvien katselu palauttaa stressistä sekä parantaa selviämistä kognitiivista suorituskykyä vaativista tehtävistä. Tavoitteenamme on tutkia, millaista hyötyä virtuaalisesti tuotetulla luontoympäristöllä voi olla työkuormituksesta palautumisessa suomalaisissa työympäristöissä. Tässä hankkeessa tutkimme virtuaalisen luontoympäristön käytön vaikutusta fysiologisesti mitattuun ja koettuun stressistä palautumiseen työssä. Tutkimme myös, kenelle luontoaltistuksesta on hyötyä. Tämän kokeellisen tutkimuksen kohteena ovat tietotyöläiset, joille riittävä aivojen palautuminen työpäivän aikana on tärkeää. Luonnon terveyshyödyt tulisi kytkeä nykyistä vahvemmin osaksi terveydenhuoltoa ja suomalaisten terveyden edistämistä. Hyödyt liittyvät erityisesti ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sekä työkykyä palauttavaan ja kuntouttavaan vaikutukseen.
Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä 30.6.2019 mennessä suomenkielisenä raporttina.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hanke laajentaa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten aiempaa tutkimusta. Tutkimuksen näkökulmana on virtuaalisten luontoympäristöjen käyttö työhyvinvoinnin tukena. Tämä tutkimus tuo tietoa siitä, onko mahdollista parantaa työssä jaksamista virtuaalisen luontokokemuksen (visuaalinen ympäristö ja/tai äänimaisema) avulla. Hankkeessa vastataan kysymykseen virkistääkö lyhyt virtuaalinen luontokäynti kesken työpäivän, ja miten vahvaa mahdollinen rasituksesta palautuminen on.

Tieteelliset tulokset julkaistaan kansainvälisessä referoidussa sarjassa. Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä 30.6.2019 mennessä suomenkielisenä raporttina.

Videot YouTubessa:

 

 

Katso myös