Tuotannosta poistettujen turvesoiden uusi käyttö porotaloutta hyödyttävästi Pohjois-Pohjanmaalla

Turveporo

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.05.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Selvittää luonnonkasvien siirteiden käyttöä nopeuttamaan turvesoiden ennallistumista takaisin porojen laidunalueiksi

Tuotokset

Suositus toimintamallista tuotannosta poistettujen turvetuotantoalueiden palauttamiseen porolaitumeksi

Projektin kuvaus

Merkittävä osa turvetuotantoalueista on ollut alun perin porojen kesälaidunaluetta. Projektin tavoitteena on selvittää käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden palauttamista laidunalueeksi Pohjois-Pohjanmaalla. Kahdelle tuotannosta poistetulle suolle siirretään poron luontaisten ravintokasvien kasvustoja ja seurataan kasvustojen menestymistä kolmen kasvukauden ajan (2017–2019).

Kuva: Oili Tarvainen, Luke

Turvepintojen kasvittuminen poron ravintokasveilla palauttaa laidunalueita porotalouden käyttöön ja tukee monella tavoin poroelinkeinon menestymistä. Hankkeen tuloksista saadaan alustavaa ohjeistusta menetelmän soveltamiseen käytännössä. Laidunalueiden perustamisesta voisi syntyä uusi vaihtoehto turvetuotantoalueiden uuteen käyttöön poronhoitoalueella.

Keväällä porot hakemassa ensimmäistä vihreää, kuva: Jouko Kumpula.

Projekti toteutetaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimana yhteistyössä paikallisten paliskuntien (Kiiminki, Kollaja), turvetuotantoyhtiöiden (Vapo oy, Turveruukki oy) ja Pudasjärven kaupungin kanssa.

Tutkimusryhmä: Hannu Hökkä (hankkeen vetäjä), Oili Tarvainen, Anne Tolvanen, Jouko Kumpula, Virpi Alenius

Nettisivun yläreunan valokuva: Minna Arola, Oulun Energia

Katso myös