Turkiseläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen

TuhtoTeho

Alkamispäivä

12.02.2018

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Eduskunta on päättänyt suunnata vuonna 2018 71.000 € käytettäväksi ”turkiseläinten hyvinvoinnin parantamiseen ja eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostamiseen”. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla tähdätään eläinten hyvinvoinnin parantamiseen suomalaisilla turkistiloilla sekä luoda edellytyksiä haitallisesta eläinjalostuksesta johtuvien hyvinvointiongelmien lievittämiseksi etenkin turkiseläimillä, koirilla ja kissoilla.

Tuotokset