Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa – Tilastotietojen keruu kyselyn avulla

TimberWB

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

31.08.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa puuhuoltoketjussa toimivien työhyvinvoinnista, verrata sitä muihin toimialoihin ja selvittää työhyvinvoinnin kehittämiskohteet alalla. Hanke toteutetaan 1.1.2019 - 31.8.2020. Kyselyn kohderyhmänä ovat alalla toimivat yrittäjät, palkansaajat ja esimiestehtävissä työskentelevät. Hankkeessa laaditaan ehdotus siitä, miten alan työhyvinvoinnista voidaan myöhemmin kerätä tietoa.

Tuotokset

Tiedonkeruu, alalle soveltuvan kyselylomakkeen kokoaminen, tietojen julkaiseminen ja raportointi, artikkelit, hanketiedotus, suunnitelma tiedonkeruun jatkosta