Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen tulevaisuuden kysyntää varten

Taimistopohjoinen

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Kaupunkien, matkailukeskusten ja kaivostoiminnan laajetessa viherrakentamis- ja maisemointiurakoiden määrä kasvaa Euroopan pohjoisosissa (esim. Kiirunan kaupunki). Pelkona on, ettei Pohjois-Suomen viherala hyödy tästä kysynnän kasvusta, koska taimituottajia on vähän.

Tavoitteena antaa pohjoissuomalaisille taimistoille työvälineitä yritystoiminnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen. Työvälineitä ovat mm. kasvivalikoiman täydentäminen uusilla kestävillä koriste- ja luonnonkasveilla ja uusien kumppanuuksien ja asiakkaiden hakeminen. Hankkeessa pyritään myös houkuttelemaan alalle uusia yrittäjiä.

1) Pohjois-Suomen koristekasvitaimistojen ja muiden kasvintuotantotilojen kiinnostus tuottaa luonnonkasveja ja vaateliailla kasvupaikoilla menestyviä koristekasveja herää ja uusia lajeja otetaan tuotantoon.

2) Pohjois-Suomen taimistot saavat uusia asiakkaita Suomesta ja ulkomailta ja uusille koristekasville syntyy kysyntää.

3) Yhteistyö pohjoissuomalaisten viljelijöiden, vihersuunnittelijoiden ja viherrakentajien kesken tiivistyy, jolloin alan yrittäjät pystyvät vastaamaan paremmin julkisiin kilpailuihin ja kasvivalikoiman monipuolistamiseen. Samalla uuden yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät riskit pienenevät.

2) Toteutus

Hankkeessa toteutetaan mm. asiakastarpeiden kartoitus ja tilaaja-tuottaja-tapahtuma pohjoisen viherpäivien yhteyteen. Siellä viljelijät pääsevät markkinoimaan kasvivalikoimiaan ja tutustumaan viherurakoihin, joita Pohjois-Suomen kaupungit ja kunnat valmistelevat. Hankkeen aikana Luonnonvarakeskus yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa testaa uusien kasvien kykyä (kasvurytmi, erityisesti talveentuminen) sopeutua pohjoisen muuttuvaan ilmastoon.

Lisäksi hanke järjestää koulutusta, jossa esitellään uusia toimintamalleja yhteishankintoihin, yhteiskuljetuksiin ja yhteismarkkinointiin sekä annetaan tietoa yritysryhmien perustamiseen. Hankkeessa toteutetaan retki Pohjois-Ruotsiin (esim. Kiiruna, Piteå). Matkan aikana tutustutaan naapurimaan koristekasvimarkkinoihin, viheralueisiin, tavataan edustajia kuntien puutarhaosastoista ja solmitaan mahdollisuuksien mukaan uusia kauppasuhteita.

3) Tuotokset

uudet koriste- ja luonnonkasvilajit tai –alkuperät tuotantoon, tilaaja-tuottajapäivä, Pohjois-Ruotsin ekskursio, yritystyöpajat, 1-2 yritysryhmää (yksi Pohjois-Suomeen tai molempiin maakuntiin omat), ajantasainen taimitarharekisteri, kysely asiakastarpeista
2 pilottipuistoa

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Hankkeen aikana käynnistetään niittykasvien pohjoinen siementuotanto. Kestävimmät uudet puu- ja pensaskannat siirretään tuotantoon hankkeeseen osallistuviin taimistoihin, jotka lisäävät niitä myös hankkeen puistokohteisiin kasvien esittelyä ja menestymisseurantaa varten.

Hankkeen toimenpiteillä annetaan uutta potkua Pohjois-Suomen koristekasvimarkkinoille, parannetaan taimien menekkiä ja varaudutaan tulevaisuuden kysyntään.

5) Asiakkaat

Hankkeen toteutusalueena on Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmänä ovat Pohjois-Suomen alueella jo toimivat taimistoviljelijät, taimistotuotantoa harkitsevat kasvinviljelytilat ja alaa opiskelevat nuoret.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on antaa pohjoissuomalaisille taimistoille työvälineitä yritystoiminnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen:
1) Luonnonkasvien ja vaateliailla kasvupaikoilla menestyvien koristekasvien tuotanto kasvaa.
2) Pohjois-Suomen taimistot saavat uusia asiakkaita.
3) Pohjoissuomalaisten viljelijöiden, vihersuunnittelijoiden ja viherrakentajien yhteistyö tiivistyy.

1) Päivitetty pohjoisen taimitarharekisteri
2) Arvio tuotantovolyymeista
3) Tietoa asiakasodotuksista
4) Tuotannossa uusia kasvilajeja
5) Tilaaja-tuottajatapahtuma
6) Ruotsin ekskursio
7) Yritystyöpajat
8) Yhteistyömallit
9) Pilotti-istutukset
10) Artikkelit
11) Opetusmateriaali

Yhteistyökumppanit

  

Yläreunan kuvassa ”Tornionlaaksonruusu”, Rosa majalis ’Tornedal’

 

Rahoittajat