Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen tulevaisuuden kysyntää varten

Taimistopohjoinen

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on antaa pohjoissuomalaisille taimistoille työvälineitä yritystoiminnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen:
1) Luonnonkasvien ja vaateliailla kasvupaikoilla menestyvien koristekasvien tuotanto kasvaa.
2) Pohjois-Suomen taimistot saavat uusia asiakkaita.
3) Pohjoissuomalaisten viljelijöiden, vihersuunnittelijoiden ja viherrakentajien yhteistyö tiivistyy.

Tuotokset

1) Päivitetty pohjoisen taimitarharekisteri
2) Arvio tuotantovolyymeista
3) Tietoa asiakasodotuksista
4) Tuotannossa uusia kasvilajeja
5) Tilaaja-tuottajatapahtuma
6) Ruotsin ekskursio
7) Yritystyöpajat
8) Yhteistyömallit
9) Pilotti-istutukset
10) Artikkelit
11) Opetusmateriaali

Yhteistyökumppanit

  

Yläreunan kuvassa ”Tornionlaaksonruusu”, Rosa majalis ’Tornedal’