Rukiin viljelyn riskien vähentäminen

Ruis

Alkamispäivä

01.07.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteena on lisätä rukiin viljelyä. Maatalousyrittäjien näkökulmasta tämä hajauttaisi yksipuolisen kevätviljan viljelyn aiheuttamia riskejä ja tasaisi työhuippuja.

Tuotokset

Hanke tuottaa uutta tietoa elintarvikekäyttöön kelpaamattomien ruiserien hyödyntämisestä nautojen väkirehuna.