Rukiin viljelyn riskien vähentäminen

Ruis

Alkamispäivä

01.07.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Rahoittajat

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on lisätä rukiin viljelyä. Maatalousyrittäjien näkökulmasta se tuo monipuolisuutta viljelykiertoihin, hajauttaa yksipuolisen kevätviljan viljelyn aiheuttamia riskejä ja tasaa työhuippuja. Elintarviketeollisuuden kannalta lisääntynyt tarjonta vähentää tarvetta tuoda ruista pitkien kuljetusmatkojen päästä, mikä osaltaan vähentää kuljetuskustannuksia, parantaa tuotantoketjun resurssitehokkuutta ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tavoitteen toteutumista estää rukiin viljelyyn sisältyvät viljelyriskit: talvehtiminen ja kasvukauden sääolosuhteista aiheutuvat laatutappiot. Viljelyriskiä voidaan pyrkiä vähentämään viljelytekniikan avulla mm. käyttämällä viljelyssä uusimpia tarjolla olevia ruislajikkeita (hybridilajikkeet). Toinen tapa viljelyriskien vähentämisessä on luoda elintarvikekäyttöön sopimattomille erille markkina rehujen raaka-aineena. Rukiin rehukäyttöä vierastetaan osin perustellustikin. Sen voi kuitenkin perustellusti uskoa soveltuvan haitatta osaksi märehtijöiden väkirehuseoksia. Tässä hankkeessa etsitään näyttöä uskomuksen tueksi.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen yleistavoitteena on lisätä rukiin viljelyä. Maatalousyrittäjien näkökulmasta tämä hajauttaisi yksipuolisen kevätviljan viljelyn aiheuttamia riskejä ja tasaisi työhuippuja.

Hanke tuottaa uutta tietoa elintarvikekäyttöön kelpaamattomien ruiserien hyödyntämisestä nautojen väkirehuna.