Resurssitehokas vihannestuotanto

Revi

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.08.2019

Rahoittajat

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa parannetaan kotimaisen avomaanvihannestuotannon resurssitehokkuutta ja vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia tehostamalla ravinnehuoltoa, kehittämällä tilojen käyttämiä viljelykiertoja ja vähentämällä vihannesten varastohävikkiä. Kehittämishanke toteutetaan yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden, neuvonnan edustajien ja viljelijöiden kesken. Hankkeessa on kolme työpakettia: 1. Ravinteiden tehokas hyödyntäminen vihannestuotannossa, 2. Vihannesmaiden kasvukunto ja 3. Sipulin ja porkkanan varastotautien hallinta. Hankkeessa toteutetaan tila- ja kenttäkokeita, pellonpiennartilaisuuksia, työpajoja ja opintomatkoja sekä laaditaan talouslaskelmia ja oppaita viljelijöiden päätöksen teon tueksi.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tässä hankkeessa parannetaan kotimaisen avomaanvihannestuotannon resurssitehokkuutta ja vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia tehostamalla ravinnehuoltoa, kehittämällä tilojen käyttämiä viljelykiertoja ja vähentämällä vihannesten varastohävikkiä. Hankkeessa on kolme työpakettia: 1. Ravinteiden tehokas hyödyntäminen vihannestuotannossa, 2. Vihannesmaiden kasvukunto ja 3. Sipulin ja porkkanan varastotautien hallinta.

Hankkeessa toteutetaan tila- ja kenttäkokeita, pellonpiennartilaisuuksia, työpajoja ja opintomatkoja sekä laaditaan talouslaskelmia ja oppaita viljelijöiden päätöksen teon tueksi. Loppuseminaarin (2.4.2019) esitykset: https://www.slideshare.net/LukeFinland/clipboards/resurssitehokas-vihannestuotanto-hankkeen-loppuseminaari-2-4-19
ja videotallenteet: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLiSq4pLlOEDslYB0JoZoPfwmVZkoskHm. Hankkeen raportit ilmestyvät Luken raporttisarjassa syksyllä 2019.