Yhdyskuntien jätevesikäsittelyprosessien kehittäminen osaksi biokaasulaitoksiin perustuvia kaupunkien ravinteita kierrättäviä kiertotalouskeskuksia

ProRavinne

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tässä hankkeessa selvitetään ja demonstroidaan uudenlaisen yhdyskuntajäteveden käsittelyprosessin vaikutus jätevedenpuhdistamon lietteiden ominaisuuksiin ja biokaasulaitoksessa tapahtuvaan kierrätysravinteiden tuotantoon ja ravinteiden käytettävyyteen. Lisäksi esitetään vaikutukset jätevedenpuhdistamon ja biokaasulaitoksen energia-, ravinne- ja ainetaseisiin.

Tuotokset

Tuloksia käytetään Kolmenkulman Eco-Industrial Parkin alueelle tulevan uuden jätevesien ja biojätteiden käsittelylaitoksen (Nokia Vesi Oy, PJH Oy) suunnittelussa, ja arvioitaessa uudenlaisen prosessin käyttöönoton mahdollisuuksia ja riskejä.