Porotalouden aluetaloudellisten vaikutusten laskentamallin kehittäminen

POROTA

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Porotalouden talousvaikutukset heijastuvat porotalouden harjoittajien lisäksi muuhun pohjoisen Suomen aluetalouteen. Poroketjun tuotannon aluetaloudellista merkitystä ei tiedetä. Hanke yhdistää yritys- ja aluetalouden aiemmat laskentamenetelmät porotalouden aluetaloudellisten vaikutusten laskennan tilasto- ja sisältöpuutteiden korjaamiseksi.

Tuotokset

Hanke tuottaa eri tutkimusalueisiin soveltuvan tiedonkeruu- ja laskentamenetelmän, jota sovelletaan Inarin, Posion ja Rovaniemen kunnissa. Laskentamallin poroketju sisältää poronhoidon, poroteurastuksen ja lihanjalostuksen, poron sivutuotteet, porotuotteiden välityskaupan, poronlihan käytön ravitsemispalveluissa sekä porotalousyritysten matkailupalvelut. Kannattavuuskirjanpidon tuotantotieto yhdistetään poroketjun jalostuksesta ja palveluista muista lähteistä kerättävään tietoon.