Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa

Polut

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

30.09.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien työ- ja toimintakykyä ja lisätä maahanmuuttajataustaisen väestön hyvinvointia pohjoisilla paikkakunnilla. Keinona on kaksisuuntainen kotoutuminen, jolla vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan luontolähtöisiä kotouttamisen menetelmiä, joilla vahvistetaan maahanmuuttajien toiminta- ja työkykyä.

Tuotokset

Hankkeen tuloksena saadaan käyttöön luontolähtöisen, kaksisuuntaisen kotoutumisen malleja, jotka tukevat Lapin
alueen maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ansaintamahdollisuuksia. Hankkeen
tulokset ovat alueen maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden tiedossa ja käytettävissä. Tuloksena on hankkeeseen
osallistuneiden maahanmuuttajien vahvistunut luontosuhde.