Poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin

PALOMA

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Rahoittajat

Tiivistelmä

Poronhoito on joutunut yhä enemmän sopeutumaan muiden elinkeinojen, maankäyttömuotojen, asutuksen ja lomarakentamisen laajenemisen aiheuttamiin vaikutuksiin laidunympäristössä. Samalla poronhoidon ja maatalouden harjoittajien välillä on alueella ollut jännitteitä jo kauan, ja näiden ristiriitatilanteiden kärjistymisen seurauksena on jopa esitetty vaatimuksia porojen vapaan laidunnusoikeuden lakkauttamisesta ja poronhoitoalueen rajan siirrosta pohjoiseen.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

1) Selvittää poronhoidon, maatalouden, asutuksen ja lomarakentamisen välisten ongelma- ja ristiriitatilanteiden syitä ja vaikutuksia poronhoitoon sekä 2) tuottaa ratkaisuja ongelmatilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.

Poropuhelin ja yhteistyöryhmä

PALOMA-hanke julkaisee keskeisimmät tulokset tulosblogeissa (suositusselain: Chrome):

13.9.2019 Tulokset jakoon -miniseminaarin esitykset

22.1.2019 pidetyn seminaarin esitykset

Tietoa hankkeen toiminnasta

Yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa: