Poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin

PALOMA

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

1) Selvittää poronhoidon, maatalouden, asutuksen ja lomarakentamisen välisten ongelma- ja ristiriitatilanteiden syitä ja vaikutuksia poronhoitoon sekä 2) tuottaa ratkaisuja ongelmatilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.

Tuotokset

Poropuhelin ja yhteistyöryhmä

PALOMA-hanke julkaisee keskeisimmät tulokset tulosblogeissa (suositusselain: Chrome):

13.9.2019 Tulokset jakoon -miniseminaarin esitykset

22.1.2019 pidetyn seminaarin esitykset

Tietoa hankkeen toiminnasta

Yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa: