Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus

MYTTEHO

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

30.06.2020

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on 1. arvioida maatalouden ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannuksia, 2. arvioida ja vertailla eri ympäristötoimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta sekä houkuttavuutta eri tuotantosuuntia ja -muotoja edustavilla tiloilla sekä 3. analysoida nykyisen ympäristökorvausjärjestelmän vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja järjestelmän kehittämistarpeita

Tuotokset

Analyysi ympäristökorvausjärjestelmän vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta.