MAASEUTUYHTEISÖT, YRITTÄJYYS JA MUUTOSKESTÄVYYS

MAMUKE

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää,
• mistä maaseutuyhteisöjen muutoskestävyys muodostuu (sekä tosiasiallisesti että teoreettisesti)
• miten sitä rakennetaan,
• mikä rooli elinkeinoilla ja yrittäjyydellä on tässä prosessissa,
• ja miten erilaiset käytössämme olevat konkreettiset kehittämistoimet ja politiikka edistävät haasteiden kohtaamisesta nousevien uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Tuotokset

Konkreettisia menettelytapoja yhteisöllisistä mekanismeista ja käytännöistä, joiden avulla maaseutuyhteisöihin kohdistuvia akuutteja muutospaineita voidaan hallita kestävästi ja työstää niihin liittyviä uhkia yhteisöllisesti kestäviksi mahdollisuuksiksi.