Luonto voimaksi Kainuussa

LUVOKA

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

30.06.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Tunnistetaan ja kehitetään luontoon ja maaseutuun liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia eri aloilla.

Tuodaan yhteen ostaja- ja tuottajatahoja sekä tuetaan toimijoiden verkostoitumista.

Edistetään Green Care -osaamista ja tuetaan toimijoiden palveluiden kehittämistä.

Lisätään Green Caren tunnettavuutta, kartoitetaan palvelutarpeita sekä välitetään tietoa laatu- ja kehittämistoiminnasta, muun muassa Green Care –laatumerkistä.

Tuotokset

Projektin tuloksena Green Care -toiminnalle muodostuu keskitetty tiedonvälitysmalli. Tieto palvelun tarpeista lisääntyy ja tarkentuu. Yhteistyö palvelun tuottajien ja ostajien välillä kehittyy. Toimijoiden ja alasta kiinnostuneiden osaaminen lisääntyy ja palveluiden laatu nousee, sillä hankkeen aikana keskeistä on tutkimustulosten, laatukriteereiden ja hyvien käytänteiden kartoitus ja niistä tiedottaminen. Hankkeen myötä Kainuun asema vahvistuu uuden toimialan kehityksessä.

Kumppanit