Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvän kasvimassan hyötykäyttö termomekanisen prosessin avulla

Laatukaura

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.08.2020

Tavoitteet

Hankkeessa parannetaan kauranviljelyn kustannustehokkuutta ja kehitetään uusia viljelijä- ja asiakassuuntautuneita menettelytapoja. Kauran tuotannon vaikeus on, että kuorellisen kauran tuotannossa saadaan vain 2,5 tonnia elintarvikekelpoista kauraa 8 tonnista kasvi- ja jyvämassaa. Lisäksi pellolle talveksi yleisesti jäävä olki toimii hyvänä kasvualustana homeille, jotka voivat tuottaa kauraan homemyrkkyjä. Hankkeessa selvitetään, voimmeko kannattavasti jakaa pelloilta kerättävän oljen ja kauran käsittelyn sivutuotteet hitaasti ja nopeasti hajoavaksi jakeeksi tunnetulla termomekaanisella prosessilla.

Tuotokset

1. Laatukauran tuotanto: 2. Viljan kuivauksen ja lajittelun sivuvirroista ja pelto-oljesta muodostuvan kasvimassan hyötykäyttö: 3. Termomekaaninen kemikaaliton prosessi ja 4. Hiilen sitominen peltoon.