Suomalaisen kotieläintuotannon kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn vahvistaminen

KILPA2020

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

31.03.2020

Tavoitteet

Vahvistamme suomalaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä tuottamalla tietoa kotimaisen eläintuotannon eri ominaisuuksista ja erityisesti ympäristösuorituskyvystä suhteessa Ruotsiin, Viroon, Tanskaan, Saksaan, Alankomaihin ja Puolaan. Tarkastelussa tunnistetaan suomalaisen tuotannon ja sen ympäristösuorituskyvyn hyödyntämispotentiaali ja sen taloudelliset reunaehdot. Lisäksi hankkeessa identifioidaan tärkeimmät keinot kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Tuotokset

1. Kohdemaaselvitykset
2. Eläintuotannon ja –tuotteiden ympäristövaikutukset ja resurssitehokkuus ja laajempi kokonaiskestävyysnäkökulma Suomessa ja vertailumaissa
3. Ympäristösuorituskykyyn liittyvien taloudellisten reunaehtojen ja kilpailukykytekijöiden analyysi
4. Suomalaisen eläintuotannon ja -tuotteiden ympäristösuorituskyvyn ja laajemman kokonaiskestävyyden hyödyntämispotentiaali ja –keinot
5. Viestintä ja sidosryhmäsuhteet, julkaisut ja hankehallinto