Kalalle Toukkaa

Kalalle Toukkaa

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Suomessa hyönteistalouden tutkimus on käynnistynyt hiljattain ja hyönteistalouden innovaatioekosysteemi on vasta rakentumassa. Tässä hankkeessa ja vauhditetaan ekosysteemin rakentumista hakemalla synergiaa Luken muiden hyönteishankkeiden toiminnasta. Hankkeessa aktivoidaan myös Luken hyönteishankkeiden välistä viestintää.

Tuotokset

Pidemmällä aikajänteellä tarkasteltuna innovaatioekosysteemin rakentuminen mahdollistaa innovaatioiden syntymisen uudella toimialla.