Turvallista ja kestävää kotimaista hyönteisrehua biotalouden sivuvirroista

HyväRehu

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

31.03.2020

Tavoitteet

Tutkimushanke selvittää erilaisten teollisuuden kasviperäisten sivuvirtojen soveltuvuutta hyönteisten rehuiksi. Tutkimus luo perusedellytyksiä ekologisesti kestävälle, turvalliselle hyönteistuotannolle Suomessa.

Tuotokset

Saadaan selville tuotanto-ominaisuuksien mittausten perusteella miten eläimet kasvavat eri rehuilla. Lisäksi määritetään rehujen mikrobiologin status.