Hulevesialueiden kasvit ja kasvualustat

HuleKas Hulevesialueiden kasvi

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

30.06.2019

Tavoitteet

Projektissa tuotetaan tietoa hulevesien hallinta-alueille soveltuvasta ja tehokkaimmin veden viivytyksessä, haihdutuksessa ja puhdistuksessa toimivasta kasvillisuudesta. Projektissa on kolme työpakettia: 1. Olemassa olevien alueiden kasvillisuuskartoitukset ja ylläpidon haastattelut: 2. Kasvillisuuden kehittymisen seurannat uusilla perustettavilla hulevesialueilla: 3. Astiakokeissa tehtävät mittaukset eri kasvilajien ja kasvualustojen kyvystä pidättää vettä ja ravinteita.

Tuotokset

Projektin tuloksena saadaan suosituksia hulevesialueille soveltuvasta kasvillisuudesta. Koealueet ovat osa kaupunkien viherrakentamista, ja ne jäävät olemaan projektin päätyttyä. Tuloksista tiedotetaan sekä tiedeyhteisölle että käytännön toimijoille kirjoituksin ja esitelmin.