Raivauspuuston korjuuvaihtoehdot ja puubiomassan puskurivarastointi

HaBu

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projektissa haetaan kustannustehokkaita keinoja hyödyntää eri tyyppistä raivauspuustoa ja etsitään tehokkaita menetelmiä infraa (metsäautotiet, sähkölinjat tms.) haittaavan puuston korjuuseen ja raivaukseen. Toisena päätavoitteena on on tutkia haketetun puubiomassan (metsähake, sahanpuru, kuori) puskurivarastointia varastoaumoissa ja selvittää em. varastointitavan aiheuttamat muutokset materiaalin laadussa ja ominaisuuksissa sekä mitata em. varastointitavan aiheuttamat päästöt.

Tuotokset

Hankkeessa koottujen tuottavuus- ja kustannustietojen perusteella voidaan arvioida, milloin raivuspuusto kannattaa korjata talteen ja minkä tyyppisellä kohteella kustannustehokkain vaihtoehto on jättää puusto korjaamatta ja raivata se pelkästään maahan. Puskurivarastointikokeissa selvitetään varastoitavassa materiaalissa tapahtuivat laadun ja määrän muutokset ajan funktiona ja etsitään keinoja parantaa haketetun puubiomassan varastoitavuutta puskurivarastointiaumoissa.