Co-operation for improving the conservation of the Flying squirrel in Europe

Flying Squirrel LIFE

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

31.03.2025

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on edistää liito-oravan suojelua Euroopassa.

Tuotokset

Projektissa kehitetään ja kokeillaan uusia liito-oravan suojelutapoja ja yhteistyökäytäntöjä sekä arvioidaan liito-oravan suojelun sosioekonomisia vaikutuksia.