Elinvoimaa ja kestävyyttä innovaatioyhteistyöllä (EKI)

EKI - Virtual Showroom

Alkamispäivä

01.10.2017

Päättymispäivä

30.09.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet tiivistetysti:
- Rakentaa kasvitieteellisen puutarhan tiloihin keskus-kohtaamispaikaksi yrityksille, tiedeyhteisölle ja kampusvieraille.
- Kehittää ja luoda keskuksen palvelukonsepti, joka huomioi kohderyhmien tarpeet ja luo uuden rajapinnan
kohtaamisille ja yhteistyölle.
- Tarjota ja luoda erityisesti vähähiilisille ja cleantech -alan yrityksille fyysinen ja virtuaalinen showroom
- Mahdollistaa virtuaalinen luontokokemus kaupunkiympäristössä

Tuotokset

Virtuaalinen showroom