PeltoLuksus Pellolta arvotuotteita ja luksusta

Crops4Luxury

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Selvittää kolmen raaka-aineketjun mahdollisuudet tuottaa uudenlaista luksusta ja lisäarvoa.

Tuotokset

Tapahtumat, mediatiedotteet, viestinnälliset materiaalit, somepäivitykset, loppuraportti