Keräsienijuuret viljelykäytäntöjen optimointityökaluna

AMFToolBox

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tiivistelmä

LukeLEADS
Keräsienijuurien tunnistus, käsittely, molekyyli- ja kantakokoelmatyömenetelmien vakiinnuttaminen Luonnonvarakeskukseen.
Vihannesviljelykäytäntöjen (Esikasvit, kerääjäkasvit, kumppanuuskasvit) muokkaaminen keräsienjuuriyhteisööjä tukevaksi, ja mikrobien vaikutuksen integrointi viherlannoituksen optimointimalliin.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Keräsienijuuret viljelykäytäntöjen optimointityökaluna